Flections
Contact & links
About
/
/
English
Français
Nederlands
/
/
Contributors A-Z
A-D
E-H
I-M
N-R
S-V
W-Z
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/


Ik schenk al mijn actieve tijd aan het bewaken van kuddes.
Een kordate en vaak geruststellende gebeurtenis.
 
Een volgende gaat snel rondrennen.
Zonder enige treurnis.
 
De actieve tijd die ik besteed aan het bewaken van kuddes,
vergt creativiteit in het waken voor vergissingen.
 
Zo is het is mogelijk om elke vergissing,
die tranendal en stress veroorzaken, te elimineren.
 
En alle paarden, die voor koeien worden aangezien,
zijn onmiddelijk steriel.
 

 
Contributors
Insert